Структура

Структурно, ДМСГД гр. Добрич се състои от следните функционално обособени блокове с общ леглови фонд от 60 легла:

А. МЕДИЦИНСКИ БЛОК – 50 легла: 

  А.1. ПРИЕМНО – КАРАНТИННО ОТДЕЛЕНИЕ – 20 легла:

 1. Приемно – изолационен сектор – 2 легла;
 2. Сектор за деца с тежки малформации и увреждания – 10 легла;
 3. Сектор за лечение на кърмачета – 8 легла.

  А.2. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР – 30 легла:

 1. Сектор “Дневна грижа” за деца със специални потребности, аутизъм и хиперактивен синдром, разделени в две групи – 26 легла:

                1.1. Първи сектор – 13 легла;

                1.2. Втори сектор – 13 легла;

 1. Сектор “Седмична грижа” за деца със специални потребности – 4 легла.

  А.3. СЕКТОР РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ФИЗИОТЕРАПИЯ.

Б. ЖИЛИЩЕН БЛОК – 10 легла:

  Б.1. ФИЗИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ – 10 легла.

В. АДМИНИСТРАТИВНО – СТОПАНСКИ БЛОК:

 1. Администрация;
 2. Счетоводен отдел;
 3. Кухненски блок;
 4. Складово стопанство;
 5. Паро – котелно стопанство;
 6. Шофьор.
Структурно жилищен блок
жилищен блок