Дневен център

Дневният център за деца със специални потребности към Дом за медико-социални грижи за деца гр. Добрич, осъществява ежедневна рехабилитация, физиотерапия, медицинско наблюдение и специфични грижи за деца от 0 до 3 годишна възраст, до и над 7 годишна възраст, отглеждани в семейна среда с физически и / или психически проблеми.

Тук се осъществява двадесет и четири часово медицинско наблюдение, рехабилитация, педагогически и психотерапевтични услуги, логопедично консултиране и терапия, съобразени с индивидуалните потребности на децата, организация на свободното време, личните контакти и социални умения в приятелска и близка да реалната среда.

В Дневния център се осигурява подкрепа и на родителите и близките на децата със специални нужди в морален и социален аспект.

Основни дейности:

 1. Диагностика на соматично, психично, неврологично, интелектуално и речевото развитие на децата;
 2. Изготвяне на индивидуални програми за комплексна медицинска и психо-педагогическа рехабилитация;
 3. Изготвяне на програма за работа в домашни условия;
 4. Логопедични занимания;
 5. Провеждане на индивидуална и групова психотерапия;
 6. Медицинска рехабилитация, включваща:

      - Физикална терапия;

      - Кинезитерапия;

      - Сеанси по релационна психомоторика;

 1. Обучение на децата в ежедневни дейности, грижи по време на престоя им, подпомагане и развиване на тазово – резервоарните функции;
 2. Обучение на родители за провеждане на рехабилитация в домашни условия за подпомагане на терапията;
 3. Осъществяване на личен контакт на родителите на деца със специални нужди със специалистите и тяхното консултиране;
 4. Специфични грижи за децата: отглеждане, възпитание и обучение;
 5. Подготовка за социална интеграция в обществото;
 6. Диагностика и лечение на остри заболявания.

Дневният център е eдинствен в област Добрич, предлагащ интегрирани грижи за деца, нуждаещи се от ежедневна рехабилитация и физиотерапия, напълно оборудван за целта със:

Зала по релационна психомоторика: Релационната психомоторика е  метод за терапевтична работа, който може да се прилага под групова или индивидуална форма, в специална зала по психомоторика. Тези сеанси подпомагат децата в тяхната спонтанна двигателна активност, като цели:

 • Откриването на собственото тяло и способността свързана с движението
 • Откриване на другите и заобикалящата среда.

Залата по психомоторика е място, в което детето следва единствено своето спонтанно желание. Целта е да открие и изпита удоволствие от връзката си с обекта. Всички дейности са подчинени на естествения ритъм на детето и неговите потенциални възможности. В психомоториката, всяко дете открива възможност да разреши своите затруднения и да затвърди своите компетентности.

Мултисензорна зала – Сензорната стимулация се провежда в специално оборудвана Мултисензорна зала. Основната задача е да послужи за релаксация и стимулация едновременно. Сензорната стая е изчистена от стресови фактори и ситуации, търси се най-удобната поза за тялото на детето. В стаята се редуцират различните шумове, звуци и светлини, като не се допускат тяхното наслагване или хаотичност. На фона на релаксираща музика и отпускащи аромати се въздейства на всички сетива, което я прави успешен терапевтичен метод при почти всички нарушения на развитието: при деца с детска церебрална парализа, със зрителни или слухови проблеми, при деца с умствена изостаналост, със сензорно интегративна дисфункция. Целта на сензорно-интеграционната терапия е да се подобри способността на мозъка да обработва сензорна информация, така че детето да функционира по-адаптивно в ежедневните дейности.

Зала за Монтесори терапия – Монтесори терапията предствалява педагогическа и терапевтична система, създадена и разработена от италианската лекарка Мария Монтесори в началото на ХХ век. Онова, което я отличава от познатите ни психолого-педагогически методи, е предварително подготвеният набор от материали, начинът и правилата на работа с тях, различното отношение на възрастния към детето.

Основните цели на работа са:

 • развиване на грубата и фината моторика;
 • подобряване концентрацията и устойчивостта на вниманието;
 • развиване на самостоятелност, чувство за отговорност и интегриране в една по-широка социална среда.

Според Мария Монтесори ръката се явява основен орган на интелигентността на човека. Тя разработва специалната система от материали, чрез които детето да може хващайки, да учи, или както тя самата казва: обучителният процес да върви от хващане към схващане (разбиране). Монтесори – материалът от своя страна дава много възможности за обогатяване пасивния и активния речник на детето, развитието на абстрактното мислене и интелекта. Монтесори – терапията предлага на детето един “ключ към света”. В такива случаи чрез методите и на детето се дава възможност то да развие потенциалните си възможности и да се научи да бъде полезно на себе си, така че да може да се вгради в някаква социална структура. Монтесори – терапията е педагогическа система на свободата, при която детето се развива според вътрешните си потребности, подпомагано и деликатно насочвано от възрастния (терапевт или родител).

Зала за Арт терапия – Арт-терапията включва разнообразни видове художествени дейности: музика, изобразителна дейност, театрална дейност, танци. Подходяща е за деца от всички възрасти. Може да се провежда индивидуално или групово. Арт-терапията възпитава полезни за детето качества – постоянство, търпение, работливост. Тя представлява тренировка на двигателните, сетивните и когнитивните функции. Отвлича вниманието на детето, когато има някакви проблеми. Развива възможностите за общуване, тъй като изкуството е начин на комуникация. В същото време създава един положителен емоционален фон. Арт-терапията се използва при много състояния – аутизъм, хиперактивност, ДЦП. При ментални проблеми – забавено психическо развитие, трудно фокусиране, трудно задържане на вниманието. Подходяща е и при деца с поведенчески, емоционални или семейни проблеми. Децата изпитват повече затруднения в изказа на чувствата си. От една рисунка може да разберем много неща за емоционалното им състояние.

Сектор за рехабилитация и физиотерапия, разполагащ с електротерапевтичен апарат, апарат за магнитотерапия, ултразвуков терапевтичен апарат, вана за парафинолечение, шведска стена, модули за заемане на различни пози по Бобат, работни маси – за ЛФК по Войта и  Бобат, велоергометър, вестибулатор, стълба, успоредка, бягаща пътека, паралели, степер, статични шини за горни и долни крайници, вертикализатори с предно – задна опора с и без фиксиране на таза и др. В помещенията е осигурена безопасна и адаптирана среда за децата.

За осъществяване контрол на пропусквателния режим е осигурена денонощна физическа охрана и видео наблюдение на сградата.

ДМСГД гр. Добрич се финансира от Министерството на здравеопазването и всички услуги са напълно безплатни.