Мисия и цели

Мисията на Дом за медико-социални грижи за деца – гр. Добрич е: С много професионализъм, прилагайки стандартите за добра медицинска практика, да постигнем оптимални резултати и при възможност пълно възстановяване на физическото и психично здраве, а чрез създаването на оптимална среда за живот и семейна атмосфера, пренесена в заведението и заедно с 24-часовите медицински грижи да осигурим комфорт, опора и перспективи на децата.

Основна цел  е непрекъснатото проследяване на потребностите, усъвършенстване на дейността и създаване на най-добрите условия за хармонично физическо и нервно-психическо развитие на деца в медико-социален риск, постъпили в Дом за медико-социални грижи за деца – гр. Добрич и подпомагане на тяхната пълноценна социализация.

Партньори

• Министерство на здравеопазването
• Община – град Добрич
• Областна управа
• Регионална Дирекция „ Социално подпомагане ”
• Отдел за закрила на детето при Дирекция „ Социално подпомагане ”
• Държавни и общински институции от секторите Здравеопазване

Дарители

Изида ООД

"Изида" ООД

"Доверие - Брико" АД

"Доверие - Брико" АД

"Веник" ЕООД

"Веник" ЕООД

"Катина 2000" ЕООД

"Катина 2000" ЕООД